CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1. Điều kiện bảo hành

  1. 1   Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó có đầy đủ các điều kiện sau:
  • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất
  • Còn trong thời hạn bảo hành
  • Còn giữ hóa đơn mua hàng của công ty TNHH TONY’S TEAM
  • Tem bảo hành trên sản phẩm còn nguyên vẹn (nếu có)
  1. 2   Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành:
  • Vi phạm một trong những điều kiện bảo hành miễn phí ở mục 1.
  • Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành khác Công ty.
  • Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, sản phẩm hao mòn theo thời gian và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất

2.Thời hạn bảo hành: Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng.

3.Thời gian bảo hành: Chúng tôi sẽ gửi thông báo xác nhận đến quý khách khi chúng tôi nhận được sản phẩm. Thời gian bảo hành sản phẩm của quý khách tùy thuộc vào lỗi của sản phẩm. Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết đến quý khách sau khi có thông tin chính xác.