CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

 1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website này bao gồm: tên, số điện thoại, địa chỉ, email của khách hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách cung cấp khi cần hỗ trợ sản phẩm hoặc đặt hàng (nếu có) và sử dụng nhằm liên hệ để xác nhận, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website này.
 • Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ khách hàng
 • Công ty TNHH TONY’S TEAM
 • Địa chỉ: 331/3 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM
 • Hotline: 0982229922
 • Email: info.tonyteam@gmail.com
 1. Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc xóa thông tin của mình.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website này được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty TNHH TONY’S TEAM. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Công ty TNHH TONY’S TEAM cam kết:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Công ty TNHH TONY’S TEAM sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Công ty TNHH TONY’S TEAM.